CÉGAUTÓADÓ 2019

2019.feb.21.
Írta: Kis István üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

CÉGAUTÓADÓ 2019

A BLOG A TOVÁBBIAKBAN NEM FRISSÜL, AZ ÚJ INFORMÁCIÓK AZ ALÁBBI HELYEKEN LESZNEK ELÉRHETŐK:

https://cegvezetoknek.hu/index.html oldal alján

és

https://facebook.com/cegvezetoknek.hu

ZÖLD RENDSZÁMOS CÉGES SZEMÉLYAUTÓ - CÉGAUTÓADÓ

Zöld rendszámot, azaz "környezetkímélő gépkocsi" státuszt (a 6/1990. KöHÉM rendelet) szerint minden tisztán elektromos gépkocsi (nem csak személyautó, hanem akár autóbusz is), továbbá a külső tölthetőségű hibrid is kaphat (amennyiben legalább 25 kilométert meg tud tenni elektromosan). Míg a tisztán elektromos autó számára nincs hatótávmegkötés, a hatótávnövelős hibridek számára (amelyek csakis villanymotorjukkal hajtanak, de képesek áramtermelésre) legalább 50 kilométert ír elő a törvény ahhoz, hogy megkaphassák a zöld rendszámot.

Minden "környezetkímélő autó" mentesül a gépjármű és a cégautóadó alól.

Környezetkímélő gépkocsi az a gépjármű, amely a 6/1990. KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) 2015. július 1-jén hatályos 2. § (6) bekezdése szerint környezetkímélő gépkocsinak minősül, azaz az elektromos gépkocsi, továbbá a nulla emissziós gépkocsi. Nulla emissziós gépkocsinak az a gépkocsi minősül, amely rendeltetésszerű használata során nem bocsát ki a KöHÉM rendeletben szabályozott légszennyező anyagot (környezetvédelmi osztály jelzése: 5Z).

Amikor a jogszabály környezetkímélő autó fogalmáról beszél, és a KöHÉM rendeletre hivatkozik, akkor a tisztán elektromos, az akkumulátorról legalább 25 km megtételére képes tölthető hibrid, az akkumulátorról legalább 50 km megtételére képes hatótáv növelt, illetve a levegőt nem szennyező, egyéb meghajtású nulla emissziós autókat kell érteni.

2019-BEN ÍGY CSÖKKENTHETI LAKÁSHITELE TÖRLESZTÉSÉT HAVI 3.300 FORINTTAL!
Részletek:
https://cegvezetoknek.hu/index.html

 

 

 

 

CÉGES SZEMÉLYAUTÓ ÁFÁJÁNAK VISSZAIGÉNYLÉSE 2019

Nyíltvégű pénzügyi lízing esetén ha megelégszik a bérleti díj áfa 50 százalékának a visszaigénylésével, akkor 2019-től nincs szüksége útnyilvántartás vezetésére.

2019-BEN ÍGY CSÖKKENTHETI LAKÁSHITELE TÖRLESZTÉSÉT HAVI 3.300 FORINTTAL!
Részletek:
https://cegvezetoknek.hu/index.html

 

 

 

 

 

MAGÁNSZEMÉLY TULAJDONÁBAN LÉVŐ SZEMÉLYAUTÓ ÜZLETI CÉLÚ HASZNÁLATA - KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

A magánszemély a saját tulajdonában lévő személygépkocsi hivatalos (üzleti) célú használatáért alapvetően kétféle formában kaphat költségtérítést.

a) A költségtérítés egyik módja az, amikor útnyilvántartás alapján a ténylegesen megtett utak figyelembevételével, vagy átalány alapján részesül költségtérítésben a magánszemély. Erre legtöbbször akkor kerül sor, amikor a saját személygépkocsiját rendszeresen használja hivatalos célra.
A költségtérítés címén kapott összeg ekkor adóköteles bevételnek számít, amellyel szemben a felmerült költségek az üzleti (hivatali) utakra (futásteljesítmény) elszámolhatók. A bevétellel szemben a költségek elszámolása – a magánszemély választásától függően – kétféle módszerrel történhet.

aa) Költségelszámolás egyik lehetséges módszere:
– üzemanyagköltség címén a 60/1992. kormányrendeletben meghatározott fogyasztási norma szerinti üzemanyag-mennyiség és a NAV által közzétett ár szorzataként meghatározott összeg, vagy a számlával (számlákkal) igazolt üzemanyag-vásárlás vehető figyelembe azzal, hogy a számla alapján figyelembe vett üzemanyag-mennyiség nem lehet több mint az üzemi használatra az üzemanyag-fogyasztási normával számított mennyiség, továbbá – a számlával (bizonylattal) igazolt fenntartási, javítási és felújítási költségek számolhatók el a hivatali célú használat arányában.

Az üzemanyagköltség elszámolásánál nem alkalmazhatja a NAV által közzétett üzemanyagárat az a magánszemély, aki az üzemanyag forgalmi adóját az Áfa törvény szabályai szerint levonja. Ilyenkor az üzemanyagköltség elszámolása – az áfa levonása után – kizárólag tételesen, számlák alapján történhet.

Mivel a költségtérítéssel szemben csak a hivatalos célú használatra jutó költségeket lehet érvényesíteni, a helyes arány megállapítása céljából a hivatalos utakról útnyilvántartást kell vezetni.

ab) A költségelszámolás másik lehetséges módszere szerint az üzemanyagköltség mellett a számlák, bizonylatok alapján elszámolt egyéb járműhasználattal összefüggő költségek helyett a kilométerenkénti 15 forint általános személygépkocsi normaköltség vehető figyelembe.

A magánszemély választhat a kétféle módszer között, választása azonban egész évre és valamennyi általa használt személygépjárműre vonatkozik. Abban az esetben, ha a magánszemély a saját tulajdonban lévő személygépkocsi hivatali (üzleti) célú használatára tekintettel útnyilvántartás alapján költséget számol el, akkor számolnia kell azzal is, hogy a költségelszámolás miatt cégautóadó fizetésére kötelezett.

b) A magánszemély saját személygépjárművének hivatali célú használatáért a kifizetőtől kiküldetési rendelvény alapján is kaphat költségtérítést. Az Szja tv. kötelezően előírja a kiküldetési rendelvény tartalmi követelményeit. A papír alapon kiállított kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi.

A kiküldetési rendelvény nem csak a munkaviszonyra tekintettel állítható ki, hanem más jogviszonyok (pl. megbízás, tagi, vezető tisztségviselői, választott tisztségviselői jogviszony stb.) alapján is. Alkalmazható a kiküldetési rendelvény akkor is, ha a magánszemély a tevékenységért juttatásban nem részesül, azt „közérdekű” munka keretében végzi, csak a járműhasználattal kapcsolatos költségeinek a megtérítését kéri.

Ha a térítés mértéke nem több a jogszabály szerint igazolás nélkül elszámolható mértéknél [ez a mérték a hivatalos célra megtett kilométerekre a kormányrendeletben meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma alapján a NAV által közzétett üzemanyagárral számított üzemanyagköltség és a kilométerenkénti 15 forint (általános személygépkocsi-normaköltség)], akkor azt nem kell bevételként figyelembe vennie a magánszemélynek.

Ha a magánszemélynek más jogviszonya miatt további hivatali, üzleti útja van (pl. egyéni vállalkozó), akkor a bevételnek nem számító költségtérítéssel érintett utakat magáncélúnak kell tekinteni, a többi tevékenységével összefüggő üzleti célból megtett utak tekintetében választhat, hogy az üzemanyagköltség elszámolása mellett a kilométerenkénti 15 forintot alkalmazza, vagy a számlák alapján az üzleti célból megtett utak arányában számolja el azokat.

Abban az esetben, ha a kifizető a kiküldetési rendelvény alapján a jogszabályban meghatározott mértéket meghaladó térítést fizet, akkor a teljes összeg adóköteles bevételnek minősül.

A költségelszámolást illetően ekkor a magánszemélynek választási lehetősége van. Vagy az igazolás nélkül elszámolható összeget veszi figyelembe költségként, és a térítés fennmaradó része után fizet az adott jogviszonyra tekintettel adót, vagy a felmerült költségeket az útnyilvántartása alapján a hivatali célból megtett utakra a hivatali és a magáncélból megtett utak arányában számolja el igazolás (számla, más bizonylatok) alapján.

Ez utóbbi választás azt is jelenti a gyakorlatban, hogy a költségelszámolásra tekintettel – a személygépkocsi tulajdonosának, illetve akkor is, ha annak pénzügyi lízingbe vevője a magánszemély – cégautóadót kell fizetnie.

 

 

 

 

CÉGES SZEMÉLYAUTÓ ÁFÁJÁNAK VISSZAIGÉNYLÉSE

Személyautó áfa visszaigénylésen gondolkodik?

Egy 10.000.000 forintos személyautó ára kb. 2.100.000 Ft áfát tartalmaz. Ha az áfa visszaigénylését szeretné, akkor ennek a 63 %-val számoljon, mert a többit elvinné az adó, ha osztalékként venné ki a pénzt, ez valamivel több mint 1.300.000 Ft.

Mit kell tennie, hogy az áfát visszakapja?
Tévhit, hogy a személyautó vásárlás áfája visszaigényelhető.
Nyílt végű pénzügyi lízing esetén a lízingdíj áfája igényelhető vissza, s ez az áfa nem ugyanaz a szám lesz mint a sima vásárlás áfája.

Milyen hátrányai vannak a lízingnek?
- a személyautó a lízingcég tulajdona,
- a lízingdíjban megfizeti a banki kamatot, a lízingcég hasznát,
- útnyilvántartást kell vezetni, s az üzleti és magáncélú használat arányában számolhatja el a személyautó költségeit, az áfa is ilyen arányban igényelhető vissza,
- a maradványértéket adózott pénzből fizeti és nem a cégé lesz az autó,
- túl rövid futamidő esetén a NAV vásárlásnak minősítheti az ügyletet.

FIGYELEM!

Nem azt gondolom, hogy ne lízingeljen. Igenis használja ki a nyílt végű pénzügyi lízing előnyeit.
Csak arra hívom fel a figyelmét, hogy egy olcsóbb autó esetén nem biztos, hogy érdemes felvállalni az adminisztrációt, stb.

Cégre, személyre szabott javaslatok itt!

2019-BEN ÍGY CSÖKKENTHETI LAKÁSHITELE TÖRLESZTÉSÉT HAVI 3.300 FORINTTAL!
Részletek:
https://cegvezetoknek.hu/index.html