SAJÁT TULAJDONÚ JÁRMŰ

A korábbi szabályozás alapján a járművekkel kapcsolatos költségelszámolás szabályait mind az önálló tevékenységet végző magánszemélyek, mind az egyéni vállalkozók csak a saját tulajdonukban lévő, vagy az általuk zárt végű lízingbe vett járműre alkalmazhatták.
Az Szja törvény saját tulajdonúnak tekintette a házastárs tulajdonában lévő vagy az általa zárt végű lízingbe vett járművet is.

Továbbá a magánszemély, ha a kifizető által fizetett költségtérítés összegéből kiküldetési rendelvény alapján kívánt a személygépkocsi használatára tekintettel igazolás nélkül költséget elszámolni, azt is csak a saját tulajdonában lévő személygépkocsival összefüggésben tehette meg.

018-tól az előzőekben említett mindhárom esetben a saját jármű fogalma a házastárson kívüli egyéb hozzátartozó tulajdonát képező járműre is kiterjed.

Saját tulajdonú jármű igazolása

A magánszemélynek a saját tulajdonú gépjármű tulajdonjogát 2018. január 1-től nem a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvénnyel , hanem a közlekedési igazgatósági hatóság által kiadott törzskönyvvel, a törzskönyv visszavonása esetén a közlekedési hatóság által kiadott igazolással kell igazolnia.