CÉGAUTÓADÓ 2019 - cegvezetoknek.hu

CÉGAUTÓADÓ 2019

SAJÁT SZEMÉLYGÉPKOCSI CÉGES HASZNÁLATA

2014. szeptember 05. - Kis István üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

A magánszemély a saját tulajdonában lévő személygépkocsi céges használatáért kétféleképpen kaphat költségtérítést.

a) Útnyilvántartás alapján a ténylegesen megtett utak figyelembevételével, vagy átalány alapján részesül költségtérítésben a magánszemély.
A költségtérítés címén kapott összeg ekkor adóköteles bevételnek számít, amellyel szemben a felmerült költségek az üzleti (hivatali) utakra (futásteljesítmény) elszámolhatók.

A bevétellel szemben a költségek elszámolása két módszerrel lehet:

1) Üzemanyagköltség címén a kormányrendeletben meghatározott fogyasztási norma szerinti üzemanyag-mennyiség és a NAV által közzétett ár szorzataként meghatározott összeg, vagy a számlával (számlákkal) igazolt üzemanyag-vásárlás vehető figyelembe azzal, hogy a számla alapján figyelembe vett üzemanyag-mennyiség nem lehet több mint az üzemi használatra az üzemanyag-fogyasztási normával számított mennyiség, továbbá – a számlával (bizonylattal) igazolt fenntartási, javítási és felújítási költségek számolhatók el a hivatali célú használat arányában.
A
 költségtérítéssel szemben csak a hivatalos célú használatra jutó költségeket lehet érvényesíteni, a helyes arány megállapítása céljából a hivatalos utakról útnyilvántartást kell vezetni. 

2) A kilométerenkénti 9 forint általános személygépkocsi-normaköltséget veszi figyelembe. 
Lehet választani a két módszer között, választása azonban egész évre és valamennyi általa használt személygépjárműre vonatkozik. 

Abban az esetben, ha a magánszemély a saját tulajdonban lévő személygépkocsi céges használatára tekintettel útnyilvántartás alapján költséget számol el, akkor emiatt cégautóadó fizetési kötelezettsége lesz.

b) Kiküldetési rendelvény alapján is kaphat költségtérítést.
A kiküldetési rendelvény a kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, valamint ezen költségtérítés kiszámításához szükséges adatokat.

Kis István üzleti tanácsadó - Cégautóadó 2018 + Így vegyen ki jövedelmet a cégéből